alergolog nfz
Zarejestruj się

Specjalistyka (12) 638 08 59 Pracownia RTG (12) 314 60 20

rejestracja@widokmed.pl

Uzyskanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zezwala na wykonywanie wielu zawodów. Kto może uzyskać takie kwalifikacje? Jakie badania należy wykonać?

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej umożliwia:
-obsługę systemów alarmowych
-przewożenie pieniędzy i innych cennych rzeczy klientów
Pracę w :
-ochronie
-specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych (SUFO)
-umundurowanych wewnętrznych służbach ochrony (WSO)

Otrzymanie uprawnień nadaje prawo do m.in. użycia siły w przypadku obrony lub próby obezwładnienia, użycia kajdanek, pałek, psów obronnych i innych.

Aby uzyskać wpis należy mieć:
-ukończone 21 lat
-obywatelstwo polskie lub państwa UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu
-świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum/siedmio lub ośmioklasowej szkoły podstawowej
-nienaganną opinię powiatowego komendanta Policji
-ukończony w Polsce lub innym państwie UE kurs/szkolenie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
-pozytywne badania lekarskie i psychologiczne

Badanie lekarskie obejmuje:

 • ogólne badanie stanu zdrowia
 • badania specjalistyczne:
 • okulistyczne
 • psychiatryczne
 • psychologiczne
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy
 • inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze.

Badanie psychologiczne obejmuje:

 • ocenę sprawności intelektualnej,
 • ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • poziom dojrzałości społecznej
 • poziom dojrzałości emocjonalnej

W razie wątpliwości lekarz może zlecić inne badania specjalistyczne i pomocnicze niezbędne do wydania orzeczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − 1 =