alergolog nfz
Zarejestruj się

Specjalistyka (12) 638 08 59 Pracownia RTG (12) 314 60 20

rejestracja@widokmed.pl

Badania lekarskie i psychologiczne są częścią procedury jaką należy zaliczyć by otrzymać pozwolenie na posiadanie broni. Co wchodzi w skład badań? Co warto wiedzieć?

Pozwolenie na posiadanie broni wydawane jest tylko dla konkretnych celów:
1) ochrony osobistej
2) ochrony osób i mienia
3) łowieckich
4) sportowych
5) rekonstrukcji historycznych
6) kolekcjonerskich
7) pamiątkowych
8) szkoleniowych

Badania lekarskie przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów obejmuje:

1) ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu,

2) badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza przeprowadzającego ogólną ocenę stanu zdrowia, w tym:
a) badanie psychiatryczne
b) badanie psychologiczne
c) badanie okulistyczne
d) konsultacje innych lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, które lekarz uzna za niezbędne w wyniku przeprowadzonej oceny stanu zdrowia

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji pozwolenia na broń wydają komendy wojewódzkie policji w postępowaniach administracyjnych. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Należy również zaliczyć test teoretyczny i praktyczny ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × trzy =