alergolog nfz
Zarejestruj się

(12) 638 08 59

rejestracja@widokmed.pl

Wykonywane są badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę w sprawie badań z przepisów Kodeksu Pracy:

 • badanie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników i kandydatów – do wszystkich rodzajów zatrudnienia, w tym  prowadzenia pojazdów (służbowych, uprzywilejowanych), maszyn samobieżnych itp. Uprawniony lekarz po zebraniu wywiadu dotyczącego przebytych chorób i po zapoznaniu się z zakresem badań ( badania wstępne dotyczące osób przyjmowanych do nowego miejsca pracy lub na nowe stanowisko, badania okresowe zatrudnionych na danym stanowisku i badania kontrolne dotyczące pracowników, których absencja chorobowa przekroczyłą 30 dni) oraz po zapoznaniu się z czynnikami uciązliwymi i szkodliwymi występującymi na stanowisku pracy ( informacje zawarte w skierowaniu od pracodawcy do lekarza medycyny pracy) zleca konieczne badania specjalistyczne i dodatkowe, a następnie wydaje zaświadczenie zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 • badanie osób zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące, laserowe itp., obejmuje badania ogólnolekarskie ( lekarz uprawniony do badań narażonych na promieniowanie jonizujące), Badanie okulistyczne i badanie morfologii krwi z retikulocytami oraz ewentualnie inne wynikające z obciążeń, schorzeń lub wykrytej patologii ( np. specjalistyczne hematologiczne)
 • badanie osób kierowanych do orzekania dla celów sanitarno-epidemiologicznych dotyczących zdolności do kontaktu z żywnością oraz osobami. Do badania proszę zgłosić się z posiadanymi dokumentami leczenia, z ostatnimi badaniami laboratoryjnymi i radiologicznymi ( morfologia krwi, OB, CRP, rtg klatki piersiowej, ewent. inne posiadane), z trzykrotnymi badaniami kału na nosicielstwo Shigella-Salmonella ( koniecznymi w przypadku starań o zdolność do pracy z żywnością, wodą i innymi napojami, z dziećmi do 6 r.ż., w zawodach medycznych, jako stewardzi/ stewadressy itp.). Po zapoznaniu się ze skierowaniem, zebraniu wywiadu epidemiologicznego, zbadaniu i ocenie dostarczonych badań i dokumentów medycznych wydane zostanie orzeczenie lub ewent. skierowanie do dalszych koniecznych badań
 • posiadających lub starających się o broń każdego rodzaju ( broń sportowa, myśliwska, osobista)– badania prowadzone są we wtorki od godziny 08:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu się ( 608-427-091 lub 12 638-08-59) oraz dokonaniu opłaty w okienku rejestracji ( 460zł) i obejmują badania psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie ( lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy i do broni wydaje orzeczenie ok. 11:00- 13:00 w zależności od ilości badanych osób)
 • badanie osób posiadających lub starających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – skierowanych przez pracodawców. Badania rozpoczynają się
  o 08:00 w każdy wtorek- po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zarejestrowaniu się (12 638-08-59 lub 608-427-091) oraz po dokonaniu opłaty w okienku rejestracji ( 350zł ochrona)
  i obejmują badanie psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie ( lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 11:00-13:00 w zależności od ilości badanych osób)
 • badanie osób skierowanych przez pracodawców celem uzyskania orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do pracy w charakterze pracownika zabezpiecznia technicznego– badania rozpoczynają się w każdy w wtorek o godz. 08:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu się (12 638-08-59 lub 608-427-091) oraz dokonaniu opłaty w okienku rejestracji (350zł) i obejmują badania psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie o. 10:00- 11:00 w zależności od ilości badanych osób)
 • badania sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych

Warunkiem uzyskania stosownych zaświadczeń i orzeczeń jest poddanie się wszystkim zleconym , zgodnie z przepisami, badaniom specjalistycznym i dodatkowym.

Medycyna pracy w Krakowie – dla osób indywidualnych (bez umowy):

 • posiadających lub starających się o broń każdego rodzaju ( broń sportowa, myśliwska, osobista)
 • kierowcy oraz kandydaci na kierowców
 • zaświadczenia dla celów sanitarno- epidemiologicznych, zdolność do kontaktu z żywnością oraz osobami ( klientami, uczniami, studentami, konsumentami, itp.)
 • posiadających lub starających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych.

Uwaga: Warunkiem uzyskania stosownych zaświadczeń lub orzeczeń jest poddanie się wszystkim zleconym, zgodnie z przepisami, badaniom specjalistycznym i dodatkowym.

Lekarzami przyjmującymi w Poradni Medycyny Pracy są:

dr med. Ireneusz Gądek

Godziny przyjęć:

Wtorek8:00-14:00(broń, pracownicy ochrony)
Środa15:00-17:00

Sprawdź pełny harmonogram pracy WIDOK-MED

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie, mailem lub osobiście w rejestracji Poradni. Sprawdź kontakt do rejestracji.

Zarejestruj się

(12) 638 08 59

rejestracja@widokmed.pl
Skontaktuj się