alergolog nfz
Zarejestruj się

Specjalistyka (12) 638 08 59 Pracownia RTG (12) 314 60 20

rejestracja@widokmed.pl

Nasza placówka medyczna Widok-Med w Krakowie oferuje Państwu dostęp do lekarzy z zakresu medycyny pracy. Przygotowana dla naszych pacjentów oferta jest bardzo szeroka, gdyż świadczymy usługi w ramach umowy z pracodawcą (badania dla instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych), jak i bez umowy (dla osób indywidualnych). Można także wykonać komplet konsultacji lekarskich i psychologicznych, aby uzyskać orzeczenie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz uzyskania pozwolenia na broń.

Należy podkreślić, że pierwszym etapem na drodze do uzyskania zaświadczenia lub orzeczenia od lekarza medycyny pracy jest konsultacja, w czasie której zostanie przeprowadzony wywiad oraz każdy pacjent otrzyma stosowne skierowania na badania. W zależności od potrzeb zostanie Państwu wydane skierowanie na badania podstawowe, badania specjalistyczne lub zlecenie konsultacji z innym specjalistą. Jesteśmy przekonani, że wykwalifikowany i doświadczony zespół to gwarancja sukcesu oraz wysokiej jakości oferowanych usług.

Medycyna pracy – Kraków

Wykonywane są badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę w sprawie badań z przepisów Kodeksu Pracy:

 • badanie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników i kandydatów – do wszystkich rodzajów zatrudnienia, w tym prowadzenia pojazdów (służbowych), maszyn samobieżnych itp. Uprawniony lekarz po zebraniu wywiadu dotyczącego przebytych chorób i po zapoznaniu się z zakresem badań (badania wstępne dotyczące osób przyjmowanych do nowego miejsca pracy lub na nowe stanowisko, badania okresowe zatrudnionych na danym stanowisku i badania kontrolne dotyczące pracowników, których absencja chorobowa przekroczyła 30 dni) oraz po zapoznaniu się z czynnikami uciążliwymi i szkodliwymi występującymi na stanowisku pracy (informacje zawarte w skierowaniu od pracodawcy do lekarza medycyny pracy) zleca konieczne badania specjalistyczne i dodatkowe, a następnie wydaje zaświadczenie zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 • badanie osób zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące, laserowe itp., obejmuje badania ogólnolekarskie (lekarz uprawniony do badań narażonych na promieniowanie jonizujące), Badanie okulistyczne i badanie morfologii krwi z retikulocytami oraz ewentualnie inne wynikające z obciążeń, schorzeń lub wykrytej patologii ( np. specjalistyczne hematologiczne)
 • badanie osób kierowanych do orzekania dla celów sanitarno-epidemiologicznych dotyczących zdolności do kontaktu z żywnością oraz osobami. Do badania proszę zgłosić się z posiadanymi dokumentami leczenia, z ostatnimi badaniami laboratoryjnymi i radiologicznymi (morfologia krwi, OB, CRP, rtg klatki piersiowej, ewent. inne posiadane), z trzykrotnymi badaniami kału na nosicielstwo Shigella-Salmonella (koniecznymi w przypadku starań o zdolność do pracy z żywnością, wodą i innymi napojami, z dziećmi do 6 r.ż., w zawodach medycznych, jako stewardzi/ stewardessy itp.). Po zapoznaniu się ze skierowaniem, zebraniu wywiadu epidemiologicznego, zbadaniu i ocenie dostarczonych badań i dokumentów medycznych wydane zostanie orzeczenie lub ewent. skierowanie do dalszych koniecznych badań
 • posiadających lub starających się o broń każdego rodzaju (broń sportowa, myśliwska, osobista)– badania prowadzone są we wtorki i czwartki od godziny 10:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu się ( 608-427-091 lub 12 638-08-59) oraz dokonaniu opłaty w okienku rejestracji (650 zł) i obejmują badania psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy i do broni wydaje orzeczenie ok. 14:00-14:30 w zależności od ilości badanych osób).
 • badanie osób posiadających lub starających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – skierowanych przez pracodawców. Badania rozpoczynają się
  o 10:00 w każdy wtorek i czwartek – po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym zarejestrowaniu się (12 638-08-59 w. 1) oraz po dokonaniu opłaty w okienku rejestracji (550 zł ochrona fizyczna)
  i obejmują badanie psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 14:00-14:30 w zależności od ilości badanych osób)

Warunkiem uzyskania stosownych zaświadczeń i orzeczeń jest poddanie się wszystkim zleconym, zgodnie z przepisami, badaniom specjalistycznym i dodatkowym.

Medycyna pracy w Krakowie – dla osób indywidualnych (bez umowy):

 • posiadających lub starających się o broń każdego rodzaju (broń sportowa, myśliwska, osobista)
 • kierowcy oraz kandydaci na kierowców
 • zaświadczenia dla celów sanitarno- epidemiologicznych, zdolność do kontaktu z żywnością oraz osobami (klientami, uczniami, studentami, konsumentami itp.)
 • posiadających lub starających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Uwaga: Warunkiem uzyskania stosownych zaświadczeń lub orzeczeń jest poddanie się wszystkim zleconym, zgodnie z przepisami, badaniom specjalistycznym i dodatkowym.

Lekarzami przyjmującymi w Poradni Medycyny Pracy są:

lek. med. Piotr Puc
specjalista chorób wewnętrznych
i medycyny pracy

lek. med. Marek Góra
lekarz chorób wewnętrznych i medycyny pracy

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie, mailem lub osobiście w rejestracji Poradni.

Zarejestruj się

Specjalistyka (12) 638 08 59 Pracownia RTG (12) 314 60 20

rejestracja@widokmed.pl
Skontaktuj się