alergolog nfz
Zarejestruj się

Specjalistyka (12) 638 08 59 Pracownia RTG (12) 314 60 20

rejestracja@widokmed.pl

Dynamika przemian współczesnego  świata wywiera  wpływ na funkcjonowanie pojedynczego człowieka, rodzin , grup społecznych  i społeczeństw. Przemiany te wnoszą wiele pozytywów,
ale także bardzo dużo zagrożeń.

W ostatnich kilku dekadach zauważalny jest wzrost ilości osób doświadczających trudności
w codziennym funkcjonowaniu, doświadczających różnych objawów zaburzeń psychicznych .
W tej liczbie duży procent stanowią osoby młode, a także dzieci.

Gwałtowność przemian powoduje poczucie niepewności i zagrożenia. Wzrasta podatność na załamania psychiczne i kryzysy ( poczucie pustki , osamotnienia , zaburzenia lękowe , depresje ,
myśli  samobójcze, dezorganizacja funkcjonowania  , nie radzenie sobie z problemami ).

Bez wsparcia ze strony bliskich i pomocy specjalistów bardzo trudno poradzić  sobie z takimi problemami , kryzysem , chorobą.

Pomoc specjalistów oferuje  Poradnia Zdrowia Psychicznego i Pomocy  w  Kryzysie Centrum Medycznego  Widok-Med.

SOCJOLOG :

 • diagnoza problemu,
 • wsparcie w zakresie umiejętności radzenia sobie w rozwiązywaniu bieżących problemów,
 • działania interwencyjno – terapeutyczne w kryzysach :

indywidualnych, małżeńskich – partnerskich, rodzinnych  i innych spowodowanych nagłym zdarzeniem losowym ,

 • działania wspomagające wobec osób z zaburzeniami psychicznymi we współpracy
  z psychologiem i lekarzem psychiatrą.

PSYCHOLOG :

 • diagnoza problemu psychologicznego,
 • doraźna pomoc psychologiczna,
 • psychoedukacja,
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia par.

Psychiatra – Kraków

PSYCHIATRA :

 • badanie psychiatryczne,
 • leczenie zaburzeń afektywnych, lękowych, osobowości,
 • leczenie uzależnień,
 • leczenie zaburzeń psychotycznych,

Każdy doświadcza różnego rodzaju trudności ,problemów i kryzysów.

W wielu sytuacjach nie jesteśmy w stanie lub nie potrafimy poradzić sobie sami.

Brak profesjonalnej pomocy może prowadzić do zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego.

Wtedy należy zwrócić się do specjalisty.

Psychiatra prywatnie – Kraków

mgr  Dorota Kamińska  –   psycholog

mgr  Krzysztof Malec  –  socjolog,  specjalista w zakresie interwencji kryzysowej

dr med. Krzysztof Styczeń   – specjalista psychiatra

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie, mailem lub osobiście w rejestracji Poradni

Zarejestruj się

Specjalistyka (12) 638 08 59 Pracownia RTG (12) 314 60 20

rejestracja@widokmed.pl
Skontaktuj się